bg  en  fr
19|07|2024
Начало

БЪЛГАРИЯ – СКРИТАТА ПЕРЛА НА БАЛКАНИТЕ

България се намира в югоизточната част на Европа и с площта си от 111 000 кв. км заема 22 % от територията на Балканския полуостров. Разположена между три континента, три морета и река Дунав, страната е своеобразен кръстопът. На сравнително малка площ са съчетани по уникален начин климат, планини и море, очертани са всички климатични пояси на Балканския полуостров, с изключение на типично средиземноморския климат, и пет височинни пояса от 0 до 2 925 м. Тук се намира най-високият връх на Балканите – Мусала (2 925 м.), най-дълбоката долина на Балканите (1 300 м.), най-високото езеро на Балканите – Леденото езеро (2 710 м.) и част от главния балкански вододел.

На територията на страната има над 300 високопланински езера, над 700 минерални извора, многобройни пещери, водопади и каньони. Могат да бъдат видени добре запазени ледникови форми на релефа. Срещат се над 800 растителни вида, 142 вида животни и птици, 97 от които са защитени от Червената книга. България е кръстопът на древни цивилизации и култури.

Преоткрийте родината на митичния Орфей с IRI Outdoor.

Съблазни...
Хващате пъстърва
елате с нас в Рила...
Скритото езеро
обичате ли тайните...
Печено агне
ще Ви почерпим...
Двуетажна пещера
чудо на природата...
   
Tel. +359 2 9 835 635
Начало arrow Начало
Начало IRI Outdoor Предложения Новини Галерия Пакети Контакти